Jogi nyilatkozatok

 • Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

  A szavatossági és jótállási felelősségre a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik, webáruházunkban ilyen termékek nincsenek.

  Ha hibás a termék, haladéktalanul jelezze kifogását felénk telefonon, vagy e-mailben.
  Panaszát 48 órán belül kivizsgáljuk, és megtesszük a szükséges intézkedéseket. Szavatossági igény estén kérheti a termék javítását, illetve cseréjét. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény akciós termék esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, kivéve ha ajánlatunkban a leértékelés oka a minőségi hiba volt, amely tényt a vásárló tudomására hoztunk.
  Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk.
  Ha bármilyen sérülést talál a csomagon, a szállító az Ön kérésére köteles tételesen átadni az árut, és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben eltérést észlel a számlázott és a szállított tételek között, esetleg sértetlen csomagolásban sérült árut talál, kérjük, feltétlen hívja fel a megadott telefonszámok egyikét! Kérjük, a számlát vagy másolatát őrizze meg! Amennyiben nem a szállítás során következett be a termék sérülése, e-mailben vagy telefonon jelezze felénk a problémát, és juttassa vissza nekünk a hibás árut. Amint az áru visszaérkezik hozzánk, térítésmentesen cseréljük. Ilyen esetben a csereáru szállítási díját is magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban Önnek kell hozzánk visszajuttatnia.

  Lemondás, elállási jog

  Megrendelését minden következmény nélkül lemondhatja bármely elérhetőségünkön mindaddig, amíg vissza nem igazoltuk megrendelését. Ezek után is elállhat vásárlási szándékától bizonyos korlátozásokkal. Mielőtt a csomag elszállításra kerül, külön költség nélkül vissza tudjuk tartani, de ez a rövid határidők miatt egyedi megbeszélést igényel, ezért hívja a megadott telefonszámokat!
  Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, vagyis internetes vásárlás esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék. Elállásnál a megrendeléskor Ön által kifizetett összeget (a termékek árát és a szállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást, és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatérítjük.
  Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő egyeztetés alkalmával pedig a telefonon történő jelzést. Amennyiben a csomagot cégünkhöz visszajuttatja, beérkezését követően videókamerával rögzítjük a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását.
  Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelet szerint az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget a vevőnek kell viselnie, és a szállítás közben keletkezett károkért, valamint az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért is Ön felel. Ezért javasoljuk, hogy értékbiztosított ajánlott küldeményként adja fel a visszaküldeni kívánt termékeket.
  Elállási jog nem illeti meg a vásárlót a kérésére készített, egyedi termék esetén.
  A megrendelt áru átvételének elmulasztása vagy megtagadása nem azonos a megrendelés lemondásával vagy az elállás jogának érvényesítésével, nem mentesít a vásárlási kötelezettség alól, és a követelés jogi úton behajtható. Kérjük, hogy ha meggondolta magát, és mégsem tart igényt a megrendelt termékekre, minden esetben kövesse a fenti útmutatást!

  Felügyeleti szervek

  A fogyasztók tájékoztatásával és jogainak védelmével kapcsolatosan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jár el. A hatóság honlapján részletesen tájékozódhat az Önt megillető jótállási, elállási szabályokról, a megrendeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.
  Az elektronikus úton (SMS, fax, e-mail) érkezett kéretlen hirdetésekkel kapcsolatban bejelentést tehet, illetve eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (NHH).
  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján az, akinek a személyes adatai védelméhez fűződő alkotmányos jogát megsértették, vagy annak veszélye fennáll, a sérelem kivizsgálása, megszüntetése érdekében az Adatvédelmi Biztoshozfordulhat.

 • FŐOLDAL
 • TERMÉKEK
 • MANÓSAROK
 • KAPCSOLAT
 • BEJELENTKEZÉS